Vilkår og betingelser 

Baggrund

Learn.madstroelshansen.com er en del af Lean-Agile Thinking ApS og tilbyder onlinekurser både til private og erhverv.

Adgang til Onlinekursus

Ved køb af et online kursus på learn.madstroelshansen.com, får brugeren tilsendt brugernavn og adgangskode på registreret mail. Som kursusportal benyttes Thinkific.com, hvor Thinkifics egne betingelser også er gældende.

Dit brugernavn og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Som bruger må du derfor ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til eller bruge faciliteter eller indhold på det område på websitet, der er forbeholdt dig som kunde. Brug af tjenesten sker på eget ansvar.

De oplysninger som du har videregivet ved oprettelse af en bruger, vil blive tilknyttet denne bruger, med henblik på at vi kan identificere dig, når du bestiller og køber kurser hos os.


Vi behandler alene dine persondata med henblik på at opfylde dette formål.

Betaling 

Ved tilmelding til et onlinekursus, skal du bruge et gyldigt kredit- eller debitkort (Visa- eller MasterCard). Kan kreditkortet ikke benyttes, vil der kunne fremsendes en faktura på email med et gebyr.

Rettigheder, ophavsret og ejerskab

Alt indhold på learn.madstroelshansen.com, inklusiv tekst, lyd, grafik, billeder, logoer, videoer mv., er beskyttet af lovgivningen og tilhører ubetinget Lean-Agile Thinking ApS.

Forbud mod kopiering

Du må ikke kopiere eller optage indhold, der er forbeholdt dig som betalende bruger af et onlinekursus.

Opfyldelse af kontrakt

Ved køb af kurser ved Scrum Online giver kursisten tilladelse til, at Scrum Online kan opbevare og behandle vedkommendes personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser), kortnummer, CVR-nummer samt oplysninger, der er nødvendigt forbundet med køb af kurset.

Samtykke i forhold til øvrige oplysninger

Som bruger på learn.madstroelshansen.com giver du samtykke til, at learn.madstrolehansen.com må behandle øvrige oplysninger, herunder kundenummer, brugernavn, password, IP-adresse, login, logintidspunkter. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart.

Samtykke til markedsføring pr. e-mail

Som bruger giver du endvidere samtykke til, at Lean-Agile Thinking ApS må fremsende e-mails, herunder markedsføring af egne eller tredjemands produkter eller ydelser.

Fortrydelsesret

Såfremt du som forbruger ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du senest 14 dage efter købet pr. e-mail til learn@lean-agile.dk meddele, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder hvis brugeren har gennemført kursets moduler. Der betales for alle påbegyndte moduler på kursusportalen eller hvad der svarer til den procentdel af gennemført materialet.

For erhvervsdrivende gælder fortrydelsesretten ikke.

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af kursusmateriale sker på eget ansvar. learn.madstroelshansen.com er ikke erstatningsansvarlig for brug af kursusmateriale, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Force majeure

Brugeren og learn.madstroelshansens forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Ændringer af medlemsbetingelserne

Learn.madstroelshansen.com forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere medlemsbetingelserne uden at underrette brugerne. De til enhver tid gældende medlemsbetingelser vil fremgå af Learn.madstroelshansen.com eller blive sendt pr. Mail.

Learn.MadsTroelsHansen.com

Udbydes af:

Lean-Agile Thinking ApS, CVR.NR: 30071522
Strandvejen 70, 2 sal
DK-2900 Hellerup

Mail: Learn@lean-agile.dk